Algemene informatie Williwagen

Onze school bereidt de kinderen voor op hun toekomst door, naast het aanleren van kennis vooral in te spelen op de ontwikkeling van vaardigheden. Steeds meer zullen we er in ons onderwijs naartoe gaan dat we, samen met leerlingen doelen stellen waaraan ze willen werken.  

Om de taken, waaraan de leerlingen werken, doelgericht uit te kunnen voeren wordt op onze school veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Deze ontwikkeling wordt middels de metafoor van de “Williwagen” aangeboden door zogenaamde “krachten” die zijn gebaseerd op de executieve functies, de regelfuncties van onze hersenen. 

Meer weten over deze "krachten" kijk verder op deze site.


Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl