GMR

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan waarin afgevaardigden uit alle onder het bestuur ressorterende medezeggenschapsraden, zowel ouders als teamleden zitting hebben. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreekt schoolover...

Lees verder

Agenda's GMR

Agenda GMR 15 januari 2019  

Lees verder

Notulen GMR

2018-11-20 Notulen GMR   2018-12-03 Notulen GMR    2019-01-15 Notulen GMR   2019-03-12 Notulen GMR   2019-06-18 Notulen GMR    2019-09-10 Notulen GMR  ...

Lees verder

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl