GMR

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan waarin afgevaardigden uit alle onder het bestuur ressorterende medezeggenschapsraden, zowel ouders als teamleden zitting hebben. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreekt schoolover...

Lees verder

Agenda en notulen GMR

Alvorens de notulen van de GMR-vergaderingen definitief zijn vastgesteld zal alleen de agenda worden getoond. Agenda GMR 2020-10-27 Agenda GMR 2020-11-24   Hieronder bevinden zich de vastgestelde notulen van de GMR  Notulen GMR 2020-09-15 ...

Lees verder

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl