GMR

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan waarin afgevaardigden uit alle onder het bestuur ressorterende medezeggenschapsraden, zowel ouders als teamleden zitting hebben. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreekt schooloverstijgende zaken die alle scholen van S.K.O. Het Groene Lint aangaan, geeft adviezen aan het bestuur en verleent in voorkomende gevallen instemming. Per school hebben twee personen, een ouder en een personeelslid, zitting in de GMR. Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door Jolien Maes vanuit het personeel en Eveline Keustermans vanuit de oudergeleding.

 

Vergaderdata 2020-2021

15 september 2020

27 oktober 2020

24 november 2020

12 januari 2021

09 maart 2021

06 april 2021

25 mei 2021

22 juni 2021

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl