Waar staat de OR voor?

Waar staat de OR voor?

Sinds het schooljaar 1999-2000 heeft onze school een oudervereniging, waarvan het bestuur de ouderraad vormt. De Ouderraad is met diverse taken belast en organiseert (mede) een groot aantal activiteiten zoals: 

  • Beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
  • Organiseren van vergaderingen
  • Medeorganisatie van diverse activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Willibrordusdag, Sportdag)
  • Juffen-/meesterfeest (bijdrage voor cadeautje regelen met klassenouders)

De ouderraad is bovendien een klankbord voor de ouders die in de medezeggenschapsraad gekozen zijn. De ouderraad wil nadrukkelijk niet beschouwd worden als tussenpersoon bij vragen, opmerkingen, klachten e.d. die het onderwijs aangaan. In de Williweetjes treft u regelmatig een bericht aan van de Ouderraad. Op deze manier proberen we ouders op de hoogte te houden van activiteiten en nieuws. De oudervereniging is aangemeld bij de Landelijke Ouderraad. Via dit landelijke orgaan krijgen zij de nodige informatie en kunnen hier met  vragen terecht.

De ouderraad wordt gevormd door:        

Inge Gosens (secretaris / voorzitster)  ouderraadalphen@gmail.com

Erik Willemse (penningmeester)

Daniëlle Hapers (lid)


Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl