Waar staat de MR voor?

Waar staat de MR voor?

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders (Oudergeleding MR) en vier teamleden (Personeelsgeleding MR). De leden van de medezeggenschapsraad worden in p...

Lees verder

Aandachtspunten MR 2019-2020

Data vergaderingen MR 23 januari 2020, 26 maart 2020, 28 mei 2020, 15 juni 2020   Aandachtspunten 2019-2020    MR  OR-MR  Veiligheid en gezondheid   -Klimaatbeheersing  -Verkeersveilighe...

Lees verder

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl