Waar staat de MR voor?

Waar staat de MR voor?

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders (Oudergeleding MR) en vier teamleden (Personeelsgeleding MR). De leden van de medezeggenschapsraad worden in p...

Lees verder

Aandachtspunten MR 2022-2023

MR speerpunten 2022-2023 - Schooltijden  - Klimaat  - Veiligheid (corona)  - Voortgang jaarplan, tussentijdse evaluatie   

Lees verder

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl