Aandachtspunten MR 2021-2022

Data vergaderingen MR 2021-2022

11 november 2021, 27 januari 2022, 24 maart 2022, 19 mei 2022, 30 juni 2022

Aandachtspunten 2021-2022  

Elk jaar bepaalt de MR haar zogenaamde speerpunten. Daarbij willen we graag aangeven dat we open staan voor input. Dat kan formeel via de mail mr.willibrordus@hetgroenelint.nl of simpelweg door ons aan te spreken. 

Aandachtspunten MR 2021-2022 

  • Veilige en gezonde school  (o.a. klimaatbeheersing en schoonmaak gebouw, veiligheid in en om school, social media, gezondheid personeel en leerlingen) 
  • Ouderbetrokkenheid en oudertevredenheid 
  • Vaardigheidsontwikkeling en portfolio 

Vanuit OR

Ouderbijdrage op een andere manier vormgeven

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl