Waar staat de MR voor?

Waar staat de MR voor?

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders (Oudergeleding MR) en vier teamleden (Personeelsgeleding MR). De leden van de medezeggenschapsraad worden in principe voor drie jaar gekozen. Elke geleding heeft bepaalde  instemming en adviesbevoegdheden. In het MR-reglement staat precies omschreven over welke zaken één of beide geledingen adviseren of waarvoor hun instemming nodig is.

Een belangrijke taak van de medezeggenschapsraad is te dienen als aanspreekpunt voor de ouders waar het gaat om schoolse zaken. Onderwerpen waar de MR zich zoal mee bezighoudt zijn: personeelsbeleid, organisatie, onderwijskundig beleid en financiën. De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar. De vergaderdata worden in de kalender en in de Williweetjes bekendgemaakt.

Samenstelling MR schooljaar 2022-2023

Oudergeleding Medezeggenschapsraad mr.willibrordus@hetgroenelint.nl 

Johan Laurijssen                             

Jessica Peters                                

Bart Snijders                        

Paulien Wildhagen

 

Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad

Ilse van Hoek                                         

Ralf Wouters

Nancy Goos

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl