Waar staat de MR voor?

Waar staat de MR voor?

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders (Oudergeleding MR) en vier teamleden (Personeelsgeleding MR). De leden van de medezeggenschapsraad worden in principe voor drie jaar gekozen. Elke geleding heeft bepaalde  instemming en adviesbevoegdheden. In het MR-reglement staat precies omschreven over welke zaken één of beide geledingen adviseren of waarvoor hun instemming nodig is.

Een belangrijke taak van de medezeggenschapsraad is te dienen als aanspreekpunt voor de ouders waar het gaat om schoolse zaken. Onderwerpen waar de MR zich zoal mee bezighoudt zijn: personeelsbeleid, organisatie, onderwijskundig beleid en financiën. De vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar. De vergaderdata worden in de kalender en in de Williweetjes bekendgemaakt.

Oudergeleding Medezeggenschapsraad mr.willibrordus@hetgroenelint.nl 

Ilse Vinclair                                  Maikel Verharen                                

Rob van Hal                                  Paulien Wildhagen

Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad

Jolien Maes                                            Sjors Picard

Ilse van Hoek                                         Ralf Wouters

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl