Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

In elk voorjaar informeren wij de ouders/verzorgers van aankomende kleuters voor een informatiebijeenkomst op de Willibrordusschool. Tijdens deze bijeenkomst worden de ouders geïnformeerd over de basisschool in het algemeen en over de Willibrordusschool in het bijzonder.

LET OP: In het schooljaar 2020-2021 is i.v.m. corona deze informatieavond voorlopig uitgesteld. Nadere berichtgeving volgt.

Indien ouders van plan zijn hun kind op onze school aan te melden zal, nadat er een rondleiding in de school is gegeven door een lid van het managementteam, aan deze ouder een aanmeldformulier (voor administratieve gegevens en informatie m.b.t. de voorschoolse geschiedenis van het kind) worden verstrekt. (Dit formulier is ook op de website te downloaden.)

Na ontvangs van het aanmeldformulier ontvangt de ouder hierover bericht (bewijs van aanmelding). Het aanmeldformulier wordt vervolgens door de intern begeleider doorgenomen en doorgesproken met eventuele voorschoolse organisaties. Indien nodig wordt de ouder/verzorger om een toelichting gevraagd.

Het is van belang dat er een goede overdracht plaatsvindt tussen kinderopvang (kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal) en primair onderwijs om uw kind een goede start te laten maken op de Willibrordusschool. Rond de leeftijd van 3 jaar en negen maanden wordt er door de kinderopvang een rapportage opgesteld met de betrekking tot de ontwikkeling van uw kind op dat moment. 

Als de aanmelding definitief is wordt het kind definitief ingeschreven en ontvangt de ouder hiervan een bericht (bewijs van inschrijving). De leerlinginformatie wordt vervolgens naar desbetreffende leerkracht doorgespeeld.

In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat dat kinderen in de twee maanden voorafgaand aan hun vierde verjaardag maximaal 5 dagen kennis mogen maken met de basisschool. Op onze school is de afspraak gemaakt dat in de maand voorafgaande aan de vierde verjaardag, in overleg met desbetreffende leerkracht, 2 dagen geoefend kan worden in de toekomstige klas. Na definitieve inschrijving zal de groepsleerkracht contact met u opnemen om persoonlijk kennis te maken en de gewenste oefenmomenten in te plannen.

Leerlingen die jarig zijn in de laatste schoolweken van het schooljaar wordt geadviseerd na de zomervakantie te starten. Zij kunnen, samen met de nieuwe leerlingen die in zomervakantie jarig zijn, wel deelnemen aan de zogenaamde doorschuifmiddag. Deze vindt plaats aan het einde van het schooljaar en biedt deze leerlingen de kans om op deze manier alvast kennis te maken met hun nieuwe klas en leerkracht.

Met betrekking tot de toelating van 4-jarigen leerlingen tot de Willibrordusschool geldt dat deze worden toegelaten op de eerste schooldag na hun vierde verjaardag. Leerlingen die gedurende een schooljaar instromen in de maanden augustus t/m december zijn leerlingen die starten in groep 1. Leerlingen die vanaf januari instromen starten in groep 0 en zullen daarna in principe nog twee jaar in groep 1-2 blijven.

 

Een nieuwe leerling die van een andere school komt kan desgewenst “een dagje meelopen” in zijn/haar toekomstige groep voordat hij/zij definitief op school wordt ingeschreven. Ook deze potentiele leerling ontvangt eerste een bewijs van aanmelding en vervolgens bij definitieve plaatsing een bewijs van inschrijving.

 

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl