Zorg Advies Team

Zorg Advies Team

Naast de ondersteuning die binnen de eigen organisatie aanwezig is kan een beroep worden gedaan op de aanwezige expertise binnen het samenwerkigsverband Plein 013.

Daarnaast komt een zogenaamd Zorg Advies Team (ZAT) circa vier maal per jaar bijeen om onderling de zorg/ondersteuning aangaande de leerlingen van onze school te delen. Binnen dit Zorg Advies Team is naast een afvaardiging vanuit school plaats voor het dorpsteam, GGD, leerplicht en kunnen eventueel andere belanghebbenden participeren.

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl