Samenwerkingsverband Plein 013

Samenwerkingsverband Plein 013

In het kader van de Wet Primair Onderwijs neemt onze school deel aan het Samenwerkingsverband Plein 013. Binnen dit samenwerkingsverband zijn onder andere afspraken gemaakt over:

  • Onder welke voorwaarden leerlingen toelaatbaar zijn tot het speciaal basisonderwijs (SBO) / speciaal onderwijs (SO)
  • Welke arrangementen (specifieke ondersteuning op maat) op school met extra ondersteuning zouden kunnen worden uitgevoerd.
  • Welke ondersteuningsbudgetten over de verschillende basisscholen zijn verdeeld.
  • Welke voorzieningen door het samenwerkingsverband worden gefaciliteerd.

Niet alle leerlingen kunnen we op de Willibrordusschool optimaal helpen. Soms moeten we tot onze spijt vaststellen dat een leerling meer gebaad is bij een plaatsing op een andere school. Hiervoor is een procedure afgesproken door het samenwerkingsverband Plein 013.

Voor verdere informatie met betrekking tot de verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs verwijzen we u naar de website van Plein 013, daar vindt u hoe passend onderwijs in onze regio vorm krijgt.

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl