Team van de Willibrordusschool

Het team dat op onze school verantwoordelijk is voor het onderwijs kenmerkt zich door een goede mix van ervaren leerkrachten en jongere collega’s.

Het team bestaat (01-08-2021) uit:

18 Leerkrachten(inclusief invalkracht)

4 Leerkrachten met taak onderwijskundig coördinator

1 Leerkrachtondersteuner

2 Onderwijsassistenten

1 Conciërge

1 Directeur

1 Directieondersteuner (tevens leerkracht)

1 Intern Begeleider

1 Ondersteuner Interne Begeleiding / MRT

 

Ons team wordt compleet gemaakt door een drietal sportcoaches die de gymlessen verzorgen en enkele Begeleiders Passend Onderwijs (BPO-ers) die vanuit het bestuur zijn benoemd en zijn toegewezen aan onze school voor hulp bij de ondersteuning aan de leerlingen en collega's.

De leeftijdsverdeling van het team, dat voor 18 % bestaat uit mannen, ziet er (01-08-2021) als volgt uit:

21-30jaar 21,2%

31-40jaar 27,3%

41-50jaar 24,2%

51-60jaar 15,2%

61-67jaar 12,1%

Het managementteam van de Willibrordusschool wordt gevormd door de directeur van de school, een directie ondersteuner en de intern begeleider. De managementtaken worden onderling verdeeld en uitgevoerd. Zogenaamde clustercoördinatoren vormen een verlengstuk van het managementteam naar het team.

 

Terug

Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl