Ieder kind is uniek!

Dat betekent ook dat ieder kind het meest is gebaat bij een eigen benadering. Bij de Willibrordusschool* hebben we dat uitgangspunt hoog in het vaandel staan. Wij investeren intensief in het contact met alle leerlingen, zodat we hen optimaal in hun ontwikkeling kunnen bijstaan. Op het gebied van leerprestaties, maar zeker ook in de persoonlijke ontwikkeling. Nog belangrijker dan goede cijfers, vinden we het dat een kind tijdens zijn basisschooltijd stappen maakt in werkhouding, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. In een maatschappij die ingewikkelder wordt, bepalen deze persoonlijke eigenschappen hoe makkelijk iemand zijn weg vindt.

Concreet betekent dit dat we nadrukkelijk het gesprek met elk kind en zijn ouders aangaan. Onze leerkrachten stellen letterlijk de vraag wat de leerling van hen nodig heeft én wat deze zelf gaat doen om zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd benadrukken we in de klas doorlopend dat iedereen op onze school zichzelf moet kunnen zijn. Iemand kan immers pas optimaal functioneren als hij of zij zich prettig voelt. Doordat we zo veel tijd en energie in onze leerlingen steken, leren we hen zo goed kennen dat we van elk afzonderlijk kind weten bij welke benadering hij of zij zich het best ontplooit. Onze leerkrachten vragen zich doorlopend af wat ze kunnen doen om een kind zo goed mogelijk bij te staan.

Zo werken we hard aan de leerprestaties, maar dragen we ook bij aan alle andere facetten die horen bij het opgroeien. Wij hebben het pas goed gedaan als een kind bij het verlaten van onze school voldoende kennis heeft en stappen heeft gemaakt in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Bij deze visie hoort ook dat we zorgen voor voldoende specialistische ondersteuning. Wij hebben expertise in huis om hoogbegaafde kinderen, kinderen met een motorische-, sociaal-emotionele- of leerachterstand en zogeheten jonge risico kinderen (JRK) professioneel te begeleiden. Om deze kwaliteit te waarborgen, zorgen we ervoor dat ons gehele team zich doorlopend laat bijscholen. Want alleen als deze volledige ondersteuning goed is georganiseerd, kunnen we ieder uniek kind optimaal stimuleren.

 

*De naam Willibordusschool is in 1985 overgebleven na de fusie van de toenmalige kleuterschool De Kindertuin, de Norbertusschool en de Willibrordusschool. De fusie-school werd in 1988 gehuisvest in het (aangepaste) gebouw van de Norbertusschool en kreeg de naam Willibrordusschool. Op 23 oktober 2006 zijn we verhuisd naar een nieuw en moderner gebouw aan de Van Gaverenlaan.


Van Gaverenlaan 10A

5131 CT Alphen Nb

013-5081377

info@nullwillibrordusschool-alphen.nl